کانادا 77

اخبار » مهاجرت آسان و سریع به کانادا از راه Express Entry

مهاجرت آسان و سریع به کانادا از راه Express Entry

این روش یکی از راه های مهاجرت آسان و سریع به کانادا می باشد و متقاضیان با انتخاب این روش از طریق کار به کانادا مهاجرت می کنند. اکسپرس اینترای سه بخش اصلی دارد:

  • F.S.W.P
  • F.S.T.P
  • C.E.C

مهاجرت به کانادا از طریق اکسپرس اینترای با ارزیابی و سنجش توانایی های فردی کارکنان صورت می گیرد. جهت ارزیابی توانایی ها، امتیازهای مشخصی به متقاضیان ارائه می شود و در صورتی که متقاضیان بتوانند امتیاز کافی کسب کنند، از شرایط این روش برخوردار خواهند شد. در صورتی که بخواهید از این روش وارد خاک کانادا شوید و مشغول به کار شوید، باید از طرف کمپانی های معتبر کانادایی پیشنهاد کاری داشته باشید و با کسب مجوز کاری، به کانادا مهاجرت کنید.

متقاضی در نخستین گام باید به صورت اینترنتی برای خود پرونده کاری و سوابق ایجاد کند. بعد از ایجاد پرونده، متقاضی دو ماه وقت دارد تا پروسه مهاجرت آسان و سریع به کانادا با روش اکسپرس اینتری را شروع کند و کسب روادید کاری از این راه تقریبا 24 هفته به طول می انجامد. اقدام به مهاجرت از طریق این روش در دو مرحله انجام می شود که متقاضی باید در مرحله اول حداقل 69 امتیاز از 100 امتیاز و در مرحله دوم حداقل 430 امتیاز از 1200 امتیاز بدست آورد.

تاریخ :یکشنبه 15 تیر 1399