کانادا 77
درباره ما

پرسش و پاسخ

Hi me and busband are both iranian and had our baby in canada and now traveling with her to oran on lufthansa to get her iranian passport and birth certificate. Is that ok

سلام خطوط هوایی لوفتهانزا بدون داشتن پاسپورت ایرانی به فرزند شما اجازه پرواز نمی دهند. پیشنهاد می کنم قبل از پرواز از طریق دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن مدارک ایرانی فرزندتون را بگیرید. یا اینکه با پرواز ترکیش به ایران سفر کنید. برای دریافت مدارک ایرانی فرزند متولد شده در کانادا، لطفا صفحات سایت را با دقت مطالعه کنید.

فرم امتیازسنجی را چگون تکمیل نمایم ؟

با استفاده از منوهای موجود در هدر سایت و یا لینک http://canada77.com/content/Ranking-System-CRS-tool-Express-Entry/  میتوانید به این بخش رفته و شروع به تکمیل فرم نمایید .

روش استفاده از سایت به چه صورت است ؟

با استفاده از منوهای موجود در هدر سایت میتوانید به دسترسی مورد نظر خود وارد شوید