کانادا 77

اخبار » لزوم افتتاح حساب بانکی در کانادا

لزوم افتتاح حساب بانکی در کانادا

در واقع افتتاح حساب در کانادا یکی از مراحل مهم از فرآیند اخذ ویزا و مهاجرت به این کشور محسوب می شود. اما باید به این نکته توجه کرد که شرایط افتتاح حساب قبل از مهاجرت نسبت به شرایط بعد از مهاجرت کمی دشوار است. مخصوصا اینکه ایران به دلیل تحریم های بین الملل با محدودیت های بانکی نیز مواجه است.

هر طیفی از مهاجران به نوعی نیازمند افتتاح حساب و دریافت کارت اعتباری کانادایی هستند:

  • دانشجویان برای پرداخت شهریه دانشگاهی
  • کارآفرینان برای ثبت و راه اندازی شرکت
  • کارگران برای دریافت حقوق ماهیانه
  • سرمایه گذاران جهت اشتغال زایی

بنابراین کلیه تراکنش های روزانه افراد در کانادا معمولا از طریق کارت های اعتباری مستر کارت یا ویزا کارت کانادا صورت می گیرد. برای دریافت این دو کارت معروف نیز متقاضیان نیازمند افتتاح حساب بانکی در کشور کانادا هستند. اما گشایش اکانت در کشور کانادا تابع قوانین و مقررات خاصی مخصوصا برای مهاجران خارجی است که در اینجا به بررسی آن می پردازیم.

تاریخ :پنجشنبه 05 تیر 1399