کانادا 77

اخبار » زندگی پس از کرونا در کانادا چطور پیش بینی می شود

زندگی پس از کرونا در کانادا چطور پیش بینی می شود
زندگی پس از کرونا در کانادا چطور پیش بینی می شود؟؟
بررسی پاییز سال گذشته توسط تحقیقات بهداشت روان کانادا نشان داد که 22 درصد از کانادایی ها در میان بیماری همه گیر سطح اضطراب زیادی را تجربه می کنند. طی گزارشات رسیده درصد کسانی که اضطراب زیادتری بیشتر از آنچه کانادایی ها قبل از COVID-19 تجربه می کردند در حدود 4 برابر بیشتر شده است. طی بررسی ها در ماه فوریه نشان داد که 56 درصد از کانادایی ها در نتیجه همه گیری ، احساس استرس یا اضطراب می کنند. از نظر افراد ساکن در کانادا همه چیز در مورد ورود به آینده پس از همه گیری باعث افزایش اضطراب آن ها می شود. 
اگرچه آینده همچنان نامشخص است ، اما فکر انتقال به حالت عادی پس از همه گیری ، نگرانی های زیادی را برای بسیاری از کانادایی ها ایجاد می کند. بخش عمده ای از جمعیت تمایلی به حضور مجدد در جمع ها و مهمانی های، حتی برگزاری مراسم مانند کنسرت ها و یا غذا خوردن ساده در یک روستوران را ندارند و باید به آرامی از هنجارهای همه گیر خارج شوند. بعضی از افراد معتقدند در صورتی که همه افراد واکسینه شده باشند بار هم برای برگشت به زندگی عادی تردید دارند و ترجیح می دهند همچنان پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند.


نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :دوشنبه 30 فروردین 1400