کانادا 77

اخبار » تحصیل در استان کبک یا سایر استان ها

تحصیل در استان کبک یا سایر استان ها

اگر برای تحصیل در استان کبک اقدام کرده اید، به طور معمول می بایست مدرک زبان فرانسه ارائه دهید و در صورت نبود این مدرک ممکن است آفیسر درخواست ویزای تحصیلی را ریجکت کند. در سایر استان های کشور کانادا، در صورتی که برای تحصیل در مقاطع لیسانس و بالاتر اقدام نموده اید می بایست مدرک زبان انگلیسی نیز ارائه دهید.

در واقع در بسیاری موارد کالج ها و مراکز آموزشی این کشور بدون ارائه مدرک زبان، به دانشجویان بین المللی پذیرش تحصیلی می دهند با این شرط که به محض ورود به کالج مدرک زبان خود را ارائه دهد و یا در دوره های زبان انگلیسی ثبت نام کند. ولی آفیسر سفارت در صورتی که پرونده را برای درخواست ویزای تحصیلی بررسی کند و شما مدرک زبان ارائه نداده باشید، دلیل قانع کننده ای برای تحصیل شما در کشور انگلیسی زبان نخواهد یافت و به احتمال زیاد درخواست شما از سوی ایشان به دلیل نقص در مدارک ارائه شده ریجکت خواهد شد.

تاریخ :شنبه 11 مرداد 1399