کانادا 77

اخبار » کانادا در معرض گرم شدن آب و هوا

کانادا در معرض گرم شدن آب و هوا
از سال 1948 روند گرمایشی جهانی زمین شروع شد، کانادا به جهت نزدیکی به قطب خسارت بیشتری را متحمل خواهد شد. افزایش دما باعث آب شدن یخ ها شده که در نهایت منجر به سیل کناره دریا خواهد شد.
تاریخ :سه شنبه 20 فروردین 1398