کانادا 77

اخبار » طرح حمایتی دولت از مهاجرین

طرح حمایتی دولت از مهاجرین
دولت کانادا در راستای حمایت از افرادی که به تازگی وارد این کشور شده اند اقدام به برگزاری دوره های رایگان زبان کرده است تا افراد بتوانند به سرعت وارد جامعه شوند.

این دوره ها با بودجه دولت کانادا تامین می شوند و شامل دو دسته هستند.
آموزش زبان انگلیسی به تازه وارد ها
آموزش زبان فرانسه به تازه واردها

نکته حائز اهمیت این است که این دوره ها فقط مخصوص بزرگسالان است و افراد زیر 17 سال با حضور در مدارس روزانه می توانند برای تقویت زبان خود اقدام کنند. به خاطر داشته باشید این دوره ها خاص افرادی است که اقامت دائم کانادا را دارند.

 پیش از ثبت نام دراین دوره ها ابتدا باید در یک آزمون جهت تعیین سطح شرکت کنید. این آزمون به صورت آنلاین برگزاری می شود. به همین دلیلی بعضی از افراد پیش از مهاجرت به کانادا در این دوره ها شرکت می کنند.
چ
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :یکشنبه 04 اردیبهشت 1401