کانادا 77 

پرسش و پاسخ

با سلام ‌ببخشید پدر بررگ با داشتن وکالت تام از فزرندش میتواند برا نوه اش پاسمورت بگیرد

سلام وقت بخیر برای دریافت شناسنامه نوزاد جد پدری بدون داشتن وکالت نامه نیز می تواند اقدام نماید. پس از دریافت شناسنامه نوزاد هر شخصی که وکالت از پدر نوزاد داشته باشد می تواند برای درخواست پاسپورت افدام نماید.  

فرم امتیازسنجی را چگونه تکمیل نمایم ؟

با استفاده از منوهای موجود در هدر سایت و یا لینک http://canada77.com/content/Ranking-System-CRS-tool-Express-Entry/  میتوانید به این بخش رفته و شروع به تکمیل فرم نمایید .