کانادا 77

اخبار » حمل و نقل تورنتو

حمل و نقل تورنتو
سازمان حمل و نقل تورنتو در نظر دارد تا تعدادی نیرو و بازرس نظارت بر کرایه استخدام کند و از طریق ایجاد شبکه ای گسترده و نظارتی، با مسافرانی که کرایه خود را پرداخت نمی کنند برخورد کند.
منبع : کانادا نیوز تاریخ :یکشنبه 07 بهمن 1397