کانادا 77

اخبار » کانادا باسوادترین کشور دنیا

کانادا باسوادترین کشور دنیا
کانادا پس از روسیه بزرگترین کشور دنیاست؛ اما تنها 37 میلیون نفر جمعیت دارد و این در حالیست که نیمی از جمعیت کانادا دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و به همین دلیل این کشور با سوادترین کشور دنیاست.
 
تاریخ :چهارشنبه 21 فروردین 1398