کانادا 77

اخبار » شرایط لازم برای پذیرش دامپزشکی از دانشگاه های کانادا

شرایط لازم برای پذیرش دامپزشکی از دانشگاه های کانادا
- تکمیل حداقل دو سال دوره تمام وقت لیسانس. اپلیکیشن های دانشجویان برای مقطع دکترای دامپزشکی (DVM)، ممکن است در سال سوم دوره لیسانس فرستاده شود.

- اتمام ۸ درس پیش نیاز دانشگاه. این درس ها شامل زیست شناسی سلولی، بیوشیمی، ژنتیک، آمار، دو درس در حوزه علوم بیولوژیکی و دو درس در حوزه علوم انسانی یا علوم اجتماعی می شود.

- تجربه عملی دامپزشکی و کار با حیوانات

- ارائه فرم اطلاعات سوابق

- ۳ توصیه نامه ( دو تا از این توصیه نامه ها باید از طرف دامپزشکانی باشد که شما با آن ها کار کرده اید).

- مصاحبه

- متقاضی باید کانادایی باشد
تاریخ :شنبه 31 فروردین 1398