کانادا 77

اخبار » کاهش نرخ بیکاری در کانادا

کاهش نرخ بیکاری در کانادا

در نیمه دوم سال ۲۰۱۸ اقتصاد کانادا موفق شده بود با اشتغال‌زایی برای بیش از ۲۹۰ هزار نفر برترین عملکرد خود از سال ۲۰۰۲ بدین سو را به ثبت رساند. با این حال با توجه به کاهش قیمت نفت در سطح جهان اقتصاد کانادا هنوز نتوانسته است به سطوح بالای رشد بازگردد.

خبر مثبت برای اقتصاد کانادا این است که افزایش دستمزد کارکنان دارای قرارداد دائمی ۲.۳ درصد افزایش داشته است که بیشترین افزایش از اوت سال گذشته تاکنون است. میزان ساعت کاری سالانه نیز در دوازده ماه منتهی به ماه مارس ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

تاریخ :یکشنبه 25 فروردین 1398