کانادا 77

اخبار » کاهش 45 درصدی منازل ونکورر کانادا

کاهش 45 درصدی منازل ونکورر کانادا
قیمت برخی از منازل اطراف مترو ونکوور کانادا تا 45 درصد کاهش یافت. این کاهش طی 30 سال گذشته بی سابقه است.
 
تاریخ :چهارشنبه 14 فروردین 1398