کانادا 77

اخبار » دلایل برتری کشور کانادا به دیگر کشورهای مهاجرپذیر

دلایل برتری کشور کانادا به دیگر کشورهای مهاجرپذیر
*هزینه کمتر برای اقدام به مهاجرت

* بیمه های درمانی رایگان

* سیاست آزاد

* آزادی های فردی

* جامعه چند فرهنگی

*فصول مختلف وآب و هوای متغیر

* تحصیل رایگان یا کم هزینه تر

* شرایط برای زندگی افراد متاهل و دارای فرزند
تاریخ :سه شنبه 21 خرداد 1398