کانادا 77

اخبار » نام تهران برای بخشی از خیابان یانگ تورنتو

نام تهران برای بخشی از خیابان یانگ تورنتو
شهردار تورنتو در اقدامی جالب پیشنهاد کرد، با توجه به مشارکت ایرانیان در توسعه اقتصادی-فرهنگی تورنتو، قسمتی از خیایان یانگ (حدفاصل تقاطع شپرد با خیایان استیلز بنام خیایان تهران نامگذاری شود.
منطقه نورس یورک یکی از محله هایی است که ایرانیان زیادی در آن زندگی می کنند. آقای هوارد توری شهردار تورنتو از سال 2014 شهردار تورنتو می باشد و علاقه زیادی به فرهنگ ایران دارد.
البته این پیشنهاد مخالفانی نیز دارد.
تاریخ :دوشنبه 12 فروردین 1398