کانادا 77

اخبار » پر درآمدترین مشاغل در سراسر کانادا

پر درآمدترین مشاغل در سراسر کانادا
طبق آمار کانادا متوسط دستمزد کارکنان کانادا در حال حاضر 952 دلار در هر هفته است و کمتر از 50000 دلار در سال است. درآمد مشاغلی که در لیست فوق قرار دارند به طور میانگین 3 برابر بیشتر از متوسط درآمد کارکنان کانادا میباشد.
تاریخ :سه شنبه 25 دی 1397