کانادا 77

اخبار » رکورد حداقل دما در کانادا

رکورد حداقل دما در کانادا
رکورد حداقل دمای ثبت‌شده در کانادا در سال ۱۹۴۷ برابر با ۶۳- درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است.
تاریخ :چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398