کانادا 77

اخبار » مشکلات زندگی در کانادا

مشکلات زندگی در کانادا
اگر فردی هستید که به زندگی قانون‌مند و احترام به قوانین عادت ندارید، حتما در کانادا با مشکل مواجه خواهید شد. و یا اگر احترام به حقوق دیگران برایتان از اصول غیر قابل تخطی نیست، بی‌تردید با دشواری‌های بسیاری در کانادا دست به گریبان می‌شوید. بنابراین بجز مواردی همچون آب و هوا و زبان، عمده مشکلات زندگی در کانادا به سبک زندگی ما یا اصطلاحا Life Style ایرانی باز می‌گردد.
مهمترین مشکلات زندگی در کانادا عبارتند از:
 •  
 • عدم تسلط کافی به یکی از زبان‌های انگلیسی و یا فرانسه
 •  
 • نداشتن تخصص لازم کاری
 •  
 • هزینه زندگی در کانادا
 •  
 • یافتن شغل مناسب
 •  
 • بروکراسی پیچیده و دشواری اخذ ویزای کانادا
 •  
 • مسافت طولانی بین ایران و کانادا و مشکلات مربوط به غربت
 •  
 • مالیات نسبتا بالا
 •  
 • آب و هوا
تاریخ :چهارشنبه 05 تیر 1398