کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ونکوور 4

هزینه های زندگی در ونکوور 4
هزینه مواد غذایی
مبالغ فوق بصورت تقریبی بوده و در مناطق مختلف متفاوت است. (قسمت چهارم)
 
تاریخ :پنجشنبه 11 بهمن 1397