کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ونکوور 2

هزینه های زندگی در ونکوور 2
هزینه کفش و لباس
مبالغ فوق به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف متفاوت است. (قسمت دوم)
تاریخ :سه شنبه 09 بهمن 1397