کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ونکوور

هزینه های زندگی در ونکوور
قسمت اول: ورزش و تفریح .
توجه فرمایید که مبالغ فوق به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف متفاوت می باشد.
تاریخ :دوشنبه 08 بهمن 1397