کانادا 77

اخبار » افزایش هزینه های زایمان توریستی در کانادا

افزایش هزینه های زایمان توریستی در کانادا
افزایش هزینه های زایمان در کانادا - تورنتو  (از ابتدای مارچ 2019)
- اولین ویزیت متخصص زنان و زایمان (بسته به انتخاب پزشک توسط بیمار): 200 دلار
- دومین ویزیت متخصص زنان و زایمان (بسته به انتخاب پزشک توسط بیمار): 140 دلار
- سومین ویزیت متخصص زنان و زایمان و ویزیت های بعدی (یه صورت هفتگی تا زمان زایمان): 80 دلار
- دستمزد متخصص زنان و زایمان (برای زایمان طبیعی و یا سزارین): 4000 دلار
تاریخ :دوشنبه 12 فروردین 1398