کانادا 77

اخبار » هزینه های زندگی در ساسکچوان

هزینه های زندگی در ساسکچوان
قسمت اول:

هزینه های سوپرمارکت


لطفا توجه فرمایید که مبالغ ذکر شده به صورت تقریبی بوده است و در مناطق مختلف متفاوت است.
تاریخ :دوشنبه 20 اسفند 1397