کانادا 77

اخبار » اقتصاد کانادا

اقتصاد کانادا
کانادا یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان محسوب می‌شود و اقتصاد آن از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردار است. 

کانادا در بین ۱۰ کشور اول تولید کننده دنیا قرار می گیرد.

بیشترین شرکت های تولیدی کانادا در ۲ استان کبک و انتاریو قرار دارند.

از تولیدات کشور کانادا می تواند به مواد غذایی، چوب، کاغذ، تولیدات فلزی، صنایع شیمیایی و نفت اشاره کرد.
تاریخ :پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398