کانادا 77

اخبار » کاهش نرخ بهره بانک های کانادا

کاهش نرخ بهره بانک های کانادا
بزرگترین بانک کانادا RBC  یا رویال بانک میزان نرخ ثابت وام مسکن 5 ساله را کاهش داده است.
گمان می رود که سایر بانک ها نیز پیرو این بانک باشند.
منبع : کانادا نیوز تاریخ :چهارشنبه 03 بهمن 1397