کانادا 77

اخبار » وسعت کانادا

وسعت کانادا
کانادا با ۹۹۸۴۶۷۰ کیلومتر مربع وسعت، پس از روسیه دومین کشور بزرگ جهان است.

آمریکا و چین در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
تاریخ :پنجشنبه 09 خرداد 1398