کانادا 77

اخبار » بهترین شیر خشک ها در کانادا

بهترین شیر خشک ها در کانادا
مادرانی که پس از زایمان، نوزاد آن ها دچار درد و گاز شکمی هستند و نیاز به شیرخشک دارند، می توانند با مراجعه به سایت کانادایی similac.ca و لینک https://similac.ca/en/product-finder، شرایط نوزاد خود را در وبسایت مذکور انتخاب کرده و ضمن بررسی و اطلاع از بهترین شیر خشک پیشنهادی، اقدام به تهیه آن نمایند.
توصیه می شود جهت دسترسی به کلیه اطلاعات مربوط به زایمان توریستی در کانادا به لینک http://canada77.com/content/birth-tourism-in-canada/  مراجعه فرمایید.
تاریخ :سه شنبه 27 فروردین 1398