کانادا 77

اخبار » مزایای زندگی در کانادا

مزایای زندگی در کانادا
مهمترین مزایای زندگی در کانادا عبارتند از:
 
- آرامش و امنیت
- اقامت قانونی و اجازه کار
- اقتصاد پویا
- حمایت دولت از شهروندان
- احترام به حقوق شهروندی منطبق بر استاندارهای جهانی
- نظام آموزشی به روز
- احترام به مهاجران
- سطح بالای بهداشت و درمان
- اقلیم جذاب و تنوع جغرافیایی
- فرصت های اقامتی در کانادا و پاسپورت کانادایی

بنابراین می‌توان گفت اگر مبنا برای انتخاب مقصدی برای کار، تحصیل و بطور کل زندگی، اصل هزینه و فایده (Cost & Benefit) باشد، کفه مزایا و فایده انتخاب کانادا بسیار سنگین تر از هزینه‌ها و معایب آن خواهد بود.

تاریخ :یکشنبه 26 خرداد 1398