کانادا 77

اخبار » 5 خیابان برتر کانادا

5 خیابان برتر کانادا
5 خیابان برتر کانادا
Rue du Petit Champlain
یکی از تاریخی ترین خیابان های کانادا است و همچنین میتوان گفت یکی از زیباترین خیابان های کانادا است.خیابانی که محل زندگی صنعتگران است.پله های سنگی تاریخی کلیسایه چند صد ساله و فروشگاه های بوتیک این خیابان جذابیت خاصی به این منطقه داده است.

بلوار سنت لوران
صحنه ی موسیقی دنیا یعنی مونترال در این خیابان است.در این خیابان شیرینی فروشی و قهوه فروشی های معروفی دارد که خیلی از افراد را به سمت خود میکشد.

خیابان آگلیر
خیابانی تاریخی که به شکل ارواح است و بسیار از مهمونی ها و جشن ها در این خیابان برگزار میشوند.

خیابان جورج
معروف بودن این خیابان به این دلیل است که میتوان گفت متر به متر این خیابان نوشیدنی فروشی های جذابی است که طرفداران زیادی دارند.

کويین استریت
میتوان گفت منطقه ای همه چیز تمام.فروشگاه ها و هتل ها و رستوران های لوکس و همچنین باشگاه های معروفی که در خود دارد و منطقه ی تاریخی که در مرکز این خیابان قرار دارد را بسیار جذاب کرده است.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 17 تیر 1400