کانادا 77

اخبار » گام دوم در اخذ پروانه وکالت در کانادا

گام دوم در اخذ پروانه وکالت در کانادا

شرکت در آزمون L sat و سپری کردن آزمون برای ورود به دانشگاه های حقوق کانادا است که این آزمون از 5 بخش تشکیل شده که در ابتدا قدرت درک مطلب شما را محک می زند که شامل مطالب جدید و پیچیده شبیه همان اطلاعاتی که در دانشکده حقوق خوانده اید ارائه شده است، در کنار آن در قسمت های دیگر قدرت تحلیلی و توانایی های شما را در روابط و نتیجه گیری مورد ارزیابی قرار گرفته می شود، همچنین قدرت منطق شما در بررسی نقاط قوت و ضعف در استدلال نیز ارزیابی می شود و در انتها قدرت منطق و نوشتن نیز ارزیابی می گردد که شخص متقاضی می بایست در این آزمون نمره ای بین 120 تا 180 امتیاز بگیرد تا بتواند در بین متقاضیان شانس ورود به یک دانشگاه حقوق را داشته باشد.

اکثر متقاضیان برای موفقیت در این آزمون از سال قبل برای موفقیت خود برنامه ریزی دقیقی انجام می دهند و در کلاس های آموزشی که در دانشگاه ها و آکادمی ها برگزار می گردد ثبت نام نموده که با کمی جستجو این کلاس ها در اکثر استان ها و دانشگاه ها و دانشکده های حقوق این کشور یافت می شود. بعد از گذراندن این دوره شخص با توجه به ایالتی که در آن می خواهد مشغول به تحصیل و یا کار شود قدرت انتخاب دارد که در گام بعدی به توضیح آن می پردازیم.

تاریخ :یکشنبه 26 مرداد 1399