کانادا 77

اخبار » گام آخر سوال چطور در کانادا یک وکیل شویم

گام آخر سوال چطور در کانادا یک وکیل شویم

گام آخر برای اینکه به یک وکیل در کانادا تبدیل شویم این است که دوره تکمیلی را که انتخاب استان مورد نظر است که با رعایت همان قوانین و گذراندن دوره های کار آموزی وکالت که دوره ها و شرایط خاص مربوط به خود را در هر استان دارد و در بعضی استان ها شخص بر اساس نیاز خاص آن استان تکنیک ها و مهارت های خاص و همچنین دانش خاص در مورد تنظیم قراردادها و وصیت نامه ها و غیره که به اختصار در مورد هر استان به آن اشاره شده است.

برای درک بهتر موضوع و برداشتن گام نهایی برای اینکه در کانادا یک وکیل شد به شرح آزمون Barمی پردازیم. وقتی شخصی در مدارس قانون کانادا تحصیلات خود را گذراند برای ورود به شغل وکالت همانند اکثر کشورها می بایست آزمون دهد و کشور کانادا هم برای هر ایالت قوانین و شرایط خاص خود را از شخص متقاضی می خواهد، بسته به نیاز دولت ممکن است که یکی یا همه امتحانات زیر بار ملی را که توسط کنفرانس ملی نوار محققین ((NCBE، مشخص گردیده سپری کنیم که هرکدام با نام های زیر می باشد:

  • آزمون چند حالته بار (MBE)
  • تست عملکرد چند حالته (MPT)
  • آزمون مقاله چند حالته (MEE)
  • آزمون مسئولیت حرفه ای چند حالته (MPRE)
تاریخ :یکشنبه 26 مرداد 1399