کانادا 77

اخبار » کسب گذرنامه برای تولد کودک در کانادا

کسب گذرنامه برای تولد کودک در کانادا

همانطور که در بخش های قبلی این نوشتار گفته شد، کودکانی که در خاک کشور کانادا، در محدوده هوایی و یا کشتی های کانادایی به دنیا می آیند، تابع و یا شهروند کشور پیشرفته کانادا به حساب می آیند و می توانند در این کشور به طور دائمی بدون وجود هرگونه محدودیتی زندگی کنند و از تمامی حقوق مختلف برخوردار شوند.

در صورتی که فامیل و یا بستگان متقاضی در کشور کانادا باشند، کسب گذرنامه برای کودک به دنیا آمده در خاک این کشور بسیار ساده تر خواهد بود؛ اما در غیر این صورت، پدر و مادر فرزند می توانند به کمک یک وکیل، گذرنامه این کشور را به راحتی بدست بیاورند. متقاضیان ایرانی که فرزندشان در کشور کانادا به دنیا می آیند، می توانند با ارائه مدارک و اسناد لازم به اداره های مربوطه در ایران، برای فرزندشان تابعیت ایرانی بگیرند و فرزند این متقاضیان شهروند ایران محسوب خواهد شد.

تاریخ :شنبه 31 خرداد 1399