کانادا 77

اخبار » کرونا در کانادا

کرونا در کانادا
با افزایش آمار کرونا در کانادا، تقریباً دو سوم پرستاران اورژانس در بیمارستانی در کاملوپس کار خود را ترک کرده اند

کارکنان مراقبت های بهداشتی در داخل کشور B.C تحت شرایط اضطراری دوگانه آتش سوزی های مداوم و افزایش موارد COVID-19 غرق شده اند و برخی از آنها به دلیل آن کار خود را ترک می کنند. پرستاران و پزشکان متعددی که با CBC News صحبت کردند گفتند تقریباً دو سوم پرستاران اورژانس بیمارستان رویال اینلند در کاملوپس در ماه های اخیر به دلیل استرس و فرسودگی شغلی خود را ترک کرده اند. یکی از پرستاران اورژانس که CBC News به شرط آنکه هویت وی فاش نشود در این باره گفت: "من واقعاً می گویم که وضعیت به طور جدی رو به وخامت است."

همچنان کرونا در حال پیشروی است و کادر درمان دیگر توانایی مواجه با آن را ندارند.... 
نویسنده : الهام بهرامی منبع : https://www.cbc.ca/ تاریخ :پنجشنبه 21 مرداد 1400