کانادا 77

اخبار » کرونا در اتاوا و کبک

کرونا در اتاوا و کبک
اتاوا روز چهارشنبه 32 مورد دیگر از COVID-19 را گزارش کرد که بالاترین میزان مثبت بودن تست در نقطه اوج در تابستان است. بزرگترین شیوع تابستان در کمپ است. وستن کبک 26 مورد دیگر را گزارش کرده است.
تا 27 آگوست ، خطر عفونت COVID-19 برای افراد واکسینه نشده یا افرادی که اولین دوز خود را کمتر از دو هفته قبل دریافت کرده اند ، 15 برابر بیشتر از افراد واکسینه شده است
اخبار امروز اتاوا 
بهداشت عمومی اتاوا (OPH) روز چهارشنبه 32 مورد دیگر COVID-19 را گزارش کرد. نزدیک به دو ماه است که هیچ موردی از مرگ ناشی از COVID گزارش نشده است. دکتر ورا اچز ، مسئول پزشکی اتاوا ، از مردم خواست رعایت پروتکل ها را جدی تر بگیرند چرا که با توجه به نوع عفونی تری که دلتا دارد باعث موج چهارم همه گیری می شود.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :پنجشنبه 11 شهریور 1400