کانادا 77

اخبار » کاهش ریسک سرمایه گذاری در کانادا

کاهش ریسک سرمایه گذاری در کانادا
از پایداری سیاسی گرفته تا بانکداری مطلوب و فساد کم، کانادا یکی از پایدارترین فضاهای کلان اقتصادی را ارائه می‌کند که بسیار مورد توجه سرمایه گذاران است. در سال ۲۰۱۹، سرمایه گذاری خارجی در کانادا ۱۸.۶٪ افزایش یافت و ۴۲.۵٪ بیشتر از میانگین ده سال اخیر بوده است.
تاریخ :شنبه 27 اردیبهشت 1399