کانادا 77

اخبار » کاهش تورم در کانادا

کاهش تورم در کانادا
طبق گزارش‌های رسیده میانگین درآمد هفتگی در این ماه به نسبت ماه گذشته 3.5 درصد افزایش داشته که با توجه به تورم موجود چندان دلگرم کننده نیست. تورم کانادا 7.6 درصد است که از 8.1 درصد کاهش داشته است. 
با این وجود همچنان هزینه‌های زندگی در کانادا بالاست و مردم در رفاه کامل نیستند. بررسی‌ها نشان داده که تنها 5 درصد از 23 بخش درآمدشان بالاتر از نرخ تورم بوده است.
رئیس بانک مرکزی کانادا به تازگی اعلام کرده : کارفرمایان نمی‌توانند به اندازه کافی کارگر بیابند و دستمزدها را برای جذب و حفظ کارمندان افزایش می‌دهند.
درست است که میانگین درآمد ماهیانه افزایش داشته اما به این معنی نیست که تورم کنترل شده باشد. ممکن است نتیجه تغییرات دستمزد و یا ساعات کار باشد.
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 01 شهریور 1401