کانادا 77

اخبار » کاهش آمار بیکاری در کانادا با وجود موج سوم کرونا

کاهش آمار بیکاری در کانادا با وجود موج سوم کرونا
با وجود موج سوم کرونا دولت کانادا در ماه مارس 303000 فرصت شغلی ایجاد کرده است. نرخ بیکاری کانادا پس از همه گیری ویروس کرونا 5/7 درصد افزایش پیدا کرده بود که دولت طی تصمیم گیری نهایی در خرده فروشی و خدمات غذایی مشاغل جدید به بازار معرفی کرده است. در ماه مارس نرخ بیکاری 2/8 درصد بود که با این تصمیم دولت توانست نرخ بیکاری را تا حدودی کاهش دهد.
آژانس آماری کانادا اعلام کرد که در زمینه های بهداشت، ساخت و ساز و آموزش نیز دستاوردهایی حاصل شده که به بازار معرفی خواهد شد. با این حال طی بررسی های صورت گرفته نرح بیکاری به نسبت دوران قبل از کرونا 5/1 درصد افزایش داشته است
 
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :چهارشنبه 25 فروردین 1400