کانادا 77

اخبار » کار در کانادا برای ایرانیان

کار در کانادا برای ایرانیان

ایرانیان در بدو ورود به کانادا و جویای کار شدن، با مشکلاتی مواجه می شوند. موانعی که ایرانیان برای کاریابی در کانادا با آن مواجه هستند عموما 3 دسته هستند:

  1. عدم تجربه کار در کانادا که بزرگترین چالش برای استخدام شدن میباشد.
  2. عدم مسلط بودن بر زبان انگلیسی یا فرانسوی
  3. کارفرمایان کانادایی تمایل دارند تا فردی را استخدام کنند که مدرک خود را از کانادا اخذ کرده باشد.

از این رو توصیه می شود تا حتما قبل از ورود به کانادا متقاضی زبان خود را به سطح لازم برساند تا در هنگام کار در کانادا دچار مشکل نشود.

تاریخ :یکشنبه 06 مهر 1399