کانادا 77

اخبار » کار در کانادا با ویزای توریستی

کار در کانادا با ویزای توریستی

کار در کانادا بدون در اختیار داشتن اجازه کار قانونی یک گناه نابخشودنی به شمار می رود و فرد متخلف قطعا از خاک این کشور اخراج خواهد شد. بنابراین متقاضی باید در نظر داشته باشد که بدون اجازه کار، به هیچ عنوان در خاک این کشور اقدام به کسب درآمد ناشی از کار نکند. البته قوانین کشور کانادا، کارفرمایان را نیز امر باز داشته است و آنان نیز برای آسودگی خاطر خود، اقدام به استخدام افراد بدون اجازه کار نمی کنند. باید در نظر داشت که شرایط کار در کشور کانادا بسیار مناسب است و افراد می توانند در صورت داشتن تخصص، امیدوار باشند که حتما شغل مرتبطی در کانادا برای خود پیدا کنند.

نمودار زیر نرخ بیکاری در کشور کانادا را در یک دهه گذشته نشان می دهند. روند صعودی اشتغال به کار طی سال های 2012 تا 2019 به خوبی قابل مشاهده است اما به دلیل بروز بیماری کرونا در سال 2020 مشکلات فراوانی بوجود آمد که سبب شد که کانادا نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، با مشکلاتی نظیر بیکاری روبرو شود.

تاریخ :سه شنبه 15 مهر 1399