کانادا 77

اخبار » کار از طریق تحصیل در کانادا

کار از طریق تحصیل در کانادا

یکی از فرصت های مناسب برای شهروندان خارجی در کشور کانادا، کار ضمن تحصیل در این کشور است. تحصیل در کانادا به دلیل جایگاه بالای دانشگاه های این کشور یک فرصت بسیار مناسب برای افزایش شانس کاریابی در کانادا و یا سایر کشورهای جهان است. با این وجود دانشجویان خارجی در کانادا نیز اجازه خواهند داشت در شرایطی خاص به صورت نیمه وقت در کشور کانادا کار کنند. میزان درآمد حاصل از کار نیمه وقت در کشور کانادا به گونه ای است که به کمک آن می توان بخش قابل توجهی از هزینه های ماهیانه را پوشش داد.

علاوه بر دانشجو، همراهان وی که به صورت قانونی به کشور کانادا مهاجرت کرده اند نیز قادر خواهند بود تا در کشور کانادا کار کنند. در رابطه با کار همراه هیچ گونه محدودیت ویژه ای وجود ندارد و وی قادر خواهد بود تا همچون شهروندان رسمی کشور کانادا در خاک این کشور مشغول به کار شود. در این صورت با توجه به شرایط کار در کانادا فرد می تواند از بیمه نیز بهرمند شود و در این حالت بخشی از هزینه های سالیانه وی نیز کاهش پیدا می کند.

تاریخ :دوشنبه 05 خرداد 1399