کانادا 77

اخبار » کارآفرینی در پرنس ادوارد کانادا

کارآفرینی در پرنس ادوارد کانادا
این برنامه ویژه اشخاص متقاضی مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد در کانادا می باشد و از جانب ملیت های گوناگون و مختلف که درخواست زندگی و کار در کانادا و در این استان را دارند، طراحی شده است. هدف اصلی از ارائه برنامه مورد نظر در این استان جلب نمودن تعداد زیادی از تاجران می باشد که دارای توانایی و شور و اشتیاق در زمینه خرید و یا حتی راه اندازی یک موضوع تجارتی در میان این استان می باشند.
تاریخ :یکشنبه 15 تیر 1399