کانادا 77

اخبار » چگونگی مهاجرت کاری به آتلانتیک

چگونگی مهاجرت کاری به آتلانتیک

یکی از مهم ترین نکات در خصوص مهاجرت کاری به آتلانتیک داشتن پیشنهاد شغلی رسمی از کارفرمایان تایید شده از سوی دولت کانادا می باشد. البته معمولا زمانی که صحبت از کار در کانادا به میان می آید از افراد انتظار می رود به این منظور در سیستم ارزیابی تاثیر بر بازار کار یعنی LIMIA شرکت نمایند و امتیازات لازم را اخذ کنند. در حالی که برای کار در آتلانتیک تنها کافی است افراد از کارفرماهایی که کانادا تایید کرده یا اصطلاحا Designated Employer پیشنهاد شغلی رسمی داشته باشند. قرار است اخذ مهاجر از طریق برنامه مهاجرتی آتلانتیک تا دسامبر 2021 ادامه داشته باشد و حدود 4000 نفر تا سال 2020 جذب شده باشند. برای مهاجرت کاری به آتلانتیک بحث از دو گروه پیش می آید:

  1. خارجی هایی که علاقه مند هستند با پیدا کردن کار در استان های آتلانتیک به این حوزه مهاجرت کنند.
  2. کارفرمایانی که می خواهند نیروهای متخصص خارجی را استخدام نمایند و ظرفیت های مورد نیاز را در نظر گرفته اند.
تاریخ :چهارشنبه 09 مهر 1399