کانادا 77

اخبار » چه اشخاصی را میتوان بهترین وکیل مهاجرت کانادا دانست؟

چه اشخاصی را میتوان بهترین وکیل مهاجرت کانادا دانست؟
اصطلاح ICCRC مخفف عبارت The Immigration Consultants of Canada Regulatory Council به معنای مشاورین مهاجرتی عضو شورای قانونمند کانادا می باشد. این مجمع توسط قانون مهاجرت و محافظت از پناهندگان (Immigration and Refugee Protection Act) و همچنین قانون شهروندی (Citizenship Act) ایجاد شده است. به این ترتیب اشخاصی که در خصوص مهاجرت و اخذ تابعیت کانادایی فعالیت می کنند تحت قوانین کانادایی قرار می گیرند حتی در صورتی که خارج از کانادا واقع شده باشند.
تاریخ :شنبه 10 خرداد 1399