کانادا 77

اخبار » چند نکته مهم پیش از مهاجرت به کانادا (بخش دوم)

چند نکته مهم پیش از مهاجرت به کانادا (بخش دوم)
پیشاز این گفتیم زمانی که قصد مهاجرت به کانادا را دارید بهتر از با چند حقیقت مهم روبرو شوید تا در هنگام مهاجرت به کانادا غافل گیر نشوید. در ادامه به دو نکته مهم دیگر اشاره خواهیم کرد:

تسلط بر زبان:
ممکن است تصور کنید که برای زندگی در کانادا به مدرک زبان نیاز ندارید و می توانید با حضور در محیط کم کم زبان خود را تقویت کنید. اما این یک باور غلط است که در هنگام ورود به کشور کانادا می تواند برای شما دردسرزا باشد از یک طرف مواجهه با ادارهمهاجرت به کانادا و از طرف دیگر حضور در جامعه ای با یک زبان دیگر الزام یادگیری زبان را برای شما پر رنگ خواهد کرد.

بهبود مهارت و تخصص:
واقعیت این است که حتی اگر قصد مهاجرت ندارید زندگی با وجود مهارت هایی که یاد گرفته اید میتواند سیار آسانتر باشد. تمام فرصت های شغلی که در کانادا پیدا خواهید کرد بسیار زیاد به مهارت های شما وابسته است چرا که کارفرمایان به دنبال افراد با تخصص های بالا هستند. قبل از رفتن به کانادا مهارت های خود را بهبود ببخشید.
 
نویسنده : الهام بهرامی تاریخ :سه شنبه 16 فروردین 1401