کانادا 77

اخبار » چشم انداز شغلی رشته پزشکی در کانادا

چشم انداز شغلی رشته پزشکی در کانادا
آمار نشان داده اند که آینده ی شغلی پزشکان و پزشک عمومی در کانادا خوب است. دولت پیش بینی کرده است که به علت سالخوردگی جمعیت کانادا تقاضا برای این حرفه در آینده ای نزدیک با رشد چشم گیری رو به رو خواهد شد.
تاریخ :شنبه 03 خرداد 1399