کانادا 77

اخبار » پیش نیاز های ویزای توریستی

پیش نیاز های ویزای توریستی
  • پاسپورت معتبر داشته باشید
  • از شرایط سلامتی خوبی برخوردار باشید
  • افسر مهاجرت را متقاعد نمایید که به کشور خود باز می گردید مانند علایقی همچون کار، خانواده، دارایی و ...
  • داشتن پول کافی برای سفر خود
  • همچنین ممکن است موارد زیر از شما درخواست شود:

  • انجام آزمایشات پزشکی
  • دعوتنامه از شخصی که در کانادا زندگی می‌کند.
  • مشکلات پزشکی و سوء پیشینه میتواند منجر به عدم دریافت ویزای کانادا شود.

    بازدید کننده کانادا باید بتواند اثبات کند که از نظر مالی توان ساپورت در مدت زمان حضور در کانادا را دا

تاریخ :پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399