کانادا 77

اخبار » پیش نیاز مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی

پیش نیاز مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی
این فرصت برای شما وجود خواهد داشت تا از طریق سازمان هایی نظیر صلیب سرخ، درخواست پناهندگی خود را در کشور کانادا به ثبت برسانید. در این صورت شما می توانید در برخی از کمپ های پناهندگی اقامت داشته باشید. در طول این مدت از شما آزمایشات پزشکی به عمل خواهد آمد تا ثابت شود شما به هیچ گونه بیماری واگیردار مبتلا نیستید. همچنین باید در مصاحبه های متعدد شرکت کنید تا ثابت شود شما در گذشته خود هیچ گونه سوءسابقه قضایی نداشته و برای کشور کانادا خطری ایجاد نمی کنید. مامورین اداره مهاجرت کشور کانادا وظیفه رسیدگی به درخواست شما و صحت اطلاعاتی که در اختیار آن ها قرار داده اید را بر عهده خواهند داشت. در صورتی که با پاسخ مثبت روبرو شدید می توانید به سمت کشور کانادا پرواز کنید.
تاریخ :چهارشنبه 18 تیر 1399