کانادا 77

اخبار » در دوران بارداری پیش از سفر چه باید کرد؟

در دوران بارداری پیش از سفر چه باید کرد؟
همان طور که گفته شد خانم های باردار، مسافران با ریسک بالا در شرایط خاص به حساب می آیند. بنابراین توصیه می شود 6 هفته پیش از سفر به ویژه سفرهای هوایی، توسط پزشک معالج تان ویزیت شده و از سلامت خود و جنین تان مطمئن شوید.
گام بعدی، بررسی قوانین پرواز برای زنان باردار در کشور مقصد است. در کانادا زنان باردار به شرط سلامت و نداشتن سابقه زایمان زودهنگام تا 35 هفتگی مجوز پرواز دارند، اما در برخی کشورها حتی در این شرایط نیز بدون مجوز پزشک اجازه سفر نخواهید داشت.
همچنین مطمئن شوید بیمه درمانی تان شرایط مربوط به بارداری، اقامت پیش از زایمان را پوشش می دهد.
تاریخ :شنبه 23 فروردین 1399