کانادا 77

اخبار » پکیج زایمان و دریافت پاسپورت برای نوزاد

پکیج زایمان و دریافت پاسپورت برای نوزاد
شرح خدمات پكيج مربوط به زايمان و دريافت پاسپورت براى نوزاد:
مشاوره كامل و آمادگى قبل از پرواز با ماما
همراهی جهت معرفی به ماما
همراهی جهت معرفی به متخصص زنان و زایمان 
همراهى جهت انجام آزمايشها، سونوگرافی، خريد دارو و خريدهاى هفتگى
 
تاریخ :دوشنبه 25 فروردین 1399