کانادا 77

اخبار » پناهندگی در کشور کانادا

پناهندگی در کشور کانادا
همواره اشاره کرده ایم که راهی که پیش روی پناهجویان قرار می گیرد بسیار پر مخاطره است. بسیاری از افراد سودجو به بهانه رساندن شما به مرز کشورهای دیگر، هزینه های سنگینی را از شما دریافت می کنند اما هیچ تضمینی برای سلامت شما در انتهای سفر وجود نخواهد داشت. همچنین شما قادر نخواهید بود تضمینی دریافت کنید که به مرزهای کشور مورد نظر خود خواهید رسید.
تاریخ :پنجشنبه 19 تیر 1399